Publikacje i artykuły

WYKAZ ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH PRZEZ MIECZYSŁAWA JANIKA

*skrót PP - Pszczelarz Polski

1. Pszczelarstwo 6/1997 „U pszczelarzy Luksemburga i Niemiec.”
2. Pszczelarz Polski 3/1998 „Maj-czas entuzjazmu i pracy.”
3. PP 4/1998 „Systematyczna wymiana matek gwarantem poziomu produkcji.”
4. PP 5/1998 „Właściwe przygotowanie rodzin do zimowli decyduje o jej przebiegu.”
5. PP 1/1999 „U rolników i pszczelarzy w Luksemburgu.”
6. PP 3/1999 „Dobry rozwój wiosenny warunkiem udanego sezonu.”
7. PP 3/1999 „Absolwenci mówią o niej Nasza szkoła.”
8. PP 8/1999 „Ul powinien być zbudowany prosto i wygodnie.”
9. PP 1/2000 „Przedwiośnie i wiosna w pasiece.”
10. PP 2/2000 „Dlaczego korpusowy?”
11. PP 3/2000 „Wędrówki z pszczołami.”
12. PP 4/2000 „Lekcja”
13. PP 5/2000 „Znaczenie wychowu matek.”
14. Panorama Powiatu 2001 „Rolnicy z Luksemburga na Lubelszczyźnie.”
15. Aktualności Rolnicze 2001 „Pszczela Wola zaprasza”
16. PP 1/2001 „Jak sprzedać miód?”
17. PP 2/2001 „Drutowanie ramek i wtapianie węzy.”
18. PP 3/2001 „Sztuka miodobrania”
19. PP 4/2001 „Technika wirowania miodu”
20. PP 5/2001 „Czy konieczny jest ul?”
21. PP 4,5,6/2001 „Wymagania egzaminacyjne na tytuły kwalifikacyjne.”
22. PP 7/2001 „Dezynfekujemy ule i sprzęt pasieczny.”
23. PP 1/2002 „Topiarki i urządzenia do wytopu wosku”
24. PP 2/2002 „A może ul ze słomy.”
25. PP 3/ 2002 „ Czy przyśpieszać rozwój wiosenny rodzin pszczelich”
26. PP 1/2003 „ Zima - czas odpoczynku, ale nie bezczynności”
27. PP 2/2003 „Pracownia pasieczna – manufaktura czy mała fabryka”
28. PP 5/2003 Nie lekceważmy przygotowania do zimowli”
29. Pasieka 3/2003 „Myśląc o ekologii”
30. PP 6/2003 „Cedzenie miodu”
31. PP 7/2003 „Jak zbudować dobry ul?”
32. PP 8/2003 Z czego zbudować ul?
33. Pasieka 4/2003 „ Czy słoma może być alternatywą dla innych materiałów”
34. PP 2/2004 Ul lepiej kupić czy zrobić samemu?
35. PP 3/2004 Przesiedlanie rodzin
36. Pasieka 1/2004 Budujemy ul ze słomy cz.1
37. PP 4/2004 Odkłady elementem nowoczesnej gospodarki pasiecznej.
38. PP 5/2004 Elementy ula
39. PP 6/2004 Wyposażenie wewnętrzne ula.
40. Pasieka 2/2004 Wykonujemy słomiany korpus ula cz.2
41. PP7/2004 Ile przeglądów w sezonie?
42. PP 8/2004 Czy warto jechać na wrzos?
43. PP 9/2004 Jak usprawnić usuwanie pszczół z plastrów?
44. PP 12/ 2004 Co decyduje o technicznym wyposażeniu pasieki?
45. Kompres - gazeta gminy Strzyżewice 11-12/04 Agroturystyka może być szansą.
46. PP 2/ 2005 Zima w pasiece.
47. Pasieka 1 / 2005 Zanim przystąpimy do wychowu matek pszczelich.
48. Pasieka 2/ 2005 Sprzęt niezbędny w wychowie matek.
49. PP 7/2005 Magiczny świat pszczół.
50. PP 7/2005 Pasieka moje hobby.
51. PP 12 / 2005 Co decyduje o poziomie produkcji w pasiece?
52. PP 1/ 2006 Co zagraża zimującym pszczołom?
53. PP 2/ 2006 Pozyskujemy propolis.
54. PP 2/ 2006 Porady z Pszczelej Woli na miesiąc luty.
55. Pasieka 1/ 2006 Technika wychowu matek cz. 1.
56. PP 4/2006 Nie oszczędzajmy na węzie.
57. Pasieka 2/2006 Technika wychowu matek cz.2.
58. Pasieka 3/2006 Wychów matek cz.3.
59. PP 3/2006 Porady z Pszczelej Woli na m-c marzec.
60. PP 4/2006 Porady z Pszczelej Woli na m-c kwiecień.
61. PP 5/2006 Porady z Pszczelej Woli na m-c maj.
62. PP 6/2006 Porady z Pszczelej Woli na m-c czerwiec.
63. PP 7/2006 Porady z Pszczelej Woli na m-c lipiec.
64. PP 8/2006 Porady z Pszczelej Woli na m-c sierpień.
65. PP 9/2006 Porady z Pszczelej Woli na m-c wrzesień.
66. Pasieka 4/ 2006 Zagospodarowanie matek pszczelich.
67. Pasieka 5/2006 Naturalne unasienianie matek pszczelich.
68. PP 9/2006 Refleksje o spadzi i spadziowaniu.
69. PP 10/2006 Porady z Pszczelej Woli na m-c październik.
70. PP 10/2006 Dlaczego hodujemy pszczoły?.
71. PP 11/2006 Porady z Pszczelej Woli na m-c listopad.
72. PP 11/2006 Czynniki wpływające na pracochłonność w pasiece.
73. PP 12/2006 Porady z Pszczelej Woli na m-c grudzień.
74. PP 12/2006 Dbajmy o jakość plastrów.
75. Pasieka 6/2006 Sztuczne unasienianie matek pszczelich.
76. PP 1/2007 Porady z Pszczelej Woli na m-c styczeń.
77. PP 1/2007 Malina – ulubiona roślina pszczół.
78. PP 1/2007 Zawodowcy również się szkolą.
79. PP 2/2007 Miód produktem tradycyjnym
80. Pasieka 1/2007 Pożytek pszczeli od wiosny do jesieni.
81. PP 4/2007 Wiosna, wiosna ach to ty.
82. Pasieka 2/2007 Rzepak ważną rośliną pszczelarską.
83. Pasieka 3/2007 Malina roślina cenna nie tylko dla pszczół.
84. Pasieka 4/2007 Gryka roślina dostarczająca znakomitego miodu.
85. Pasieka 5/2007 Przygoda z wrzosem.
86. PP 11/2007 Naśladujmy najlepszych.
87. Pasieka 6/2007 U progu zimy.
88. Pasieka 1/2008 Obserwacja podstawą diagnozy stanu pasieki.
89. Pasieka 2/2008 Wczesnowiosenna obserwacja pasieki
90. Pasieka 3/2008 Obserwacja pasieki w czasie intensywnego rozwoju wiosennego
91. Pasieka 4/2008 Obserwacja pasieki w okresie szczytowego rozwoju rodzin
92. Pasieka 5/2008 Przygotowania pszczół do zimowli
93. Pasieka 6/2008 Obserwacja pasieki w okresie zimy
94. Pasieka 2/2009 Technika dla bartnika.
95. Pasieka 3/2009 Działanie siły odśrodkowej w miodarce promienistej.
96. Pasieka 5/2009 Film o pszczołach.
97. Pasieka 5/2009 Jest zapotrzebowanie na propolis.
98. Pasieka 6/2009 Wentylacja i klimatyzacja ula.
99. PP 12/2009 Po Roztoczu szlakiem oleju i miodu.
100. Pasieka 1/2010 Pozyskujmy pierzgę.
101. Pasieka 2/2010 Transport w pasiece
102. Pasieka 3/2010 O czym czytamy w pierwszej książce o pszczołach
103. Pasieka 5/2010 Waga w pasiece
104. Pasieka 1/2011 Przygoda z dzikimi pszczołami
105. Pasieka 4/2011 Wosk widziany okiem pszczelarza
106. Pasieka 2/2012 Sikorki w pasiece
107. Pasieka 5/2012 Dlaczego uciekają pszczoły