O naszej pasiece

Nasza pasieka jest pasieką rodzinną, w której pszczoły hoduje się już od kilkudziesięciu lat.

Pasieka nastawiona jest na intensywną gospodarkę pasieczną, w której pozyskuje się oprócz miodu inne produkty oraz produkuje matki i młode rodziny pszczele. W pasiece prowadzona jest selekcja i hodowla własnej linii pszczół o nazwie Maja.

Rejonem, w którym rozmieszczane są pasieki i pozyskiwane miody jest centralna część Lubelszczyzny, teren ciągnący się od Bugu po Wisłę. W pasiece prowadzona jest gospodarka wędrowna, co umożliwia produkowanie wielu gatunków miodu takich jak: rzepakowy, malinowy, gryczany, lipowy, spadziowy, wrzosowy i inne w zależności od warunków pożytkowych. Wśród innych produktów pozyskiwanych w pasiece wymienić można pyłek kwiatowy, propolis i wosk.

Trzy produkty pochodzące z pasieki wpisane zostały na listę produktów tradycyjnych z Województwa Lubelskiego. Są to: miód malinowy, miód gryczany z Lubelszczyzny oraz krupnik pszczelowolski.

Pasieka otrzymała wiele wyróżnień za produkty m.in.:

  • Wojewódzkiego Lidera Smaku 2009 za miody odmianowe lubelskie,
  • statuetkę ogólnopolskiego konkursu promocyjnego Agro Polska 2012,
  • a ostatnio miody otrzymały wyróżnienie Kapituły w wojewódzkim konkursie Lubelskie ze Smakiem 2015.

Pasieka nasza wielokrotnie uczestniczyła i zdobywała laury w wojewódzkim finale konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo.

Prym wśród pozyskiwanych miodów wiedzie miód malinowy, jako specyficzny i charakterystyczny, wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. W roku 2010 nominowany został do Perły za najlepszy produkt regionalny z Województwa Lubelskiego i ją otrzymał.

O naszych pszczołach - krótka charakterystyka hodowanych pszczół

Car Maja
Pszczoły tej linii dostosowane są do intensywnej gospodarki pasiecznej, odznaczają się dużą żywotnością, łagodnością i plennością. Pszczoły bardzo miodne. Wykorzystują wszystkie pożytki kwiatowe, nawet ubogie.

Mają bardzo dobry rozwój wiosenny, w sprzyjających warunkach pogodowych tworzą silne rodziny już na okres kwitnienia jabłoni. Bardzo dobrze zimują. Nie mają tendencji rojowych. W nielicznych przypadkach podczas okresu bezpożytkowego i dłuższej niepogody pszczoły zakładają mateczniki i wchodzą w nastrój rojowy, proste zabiegi pszczelarza rozładowują ten nastrój.

Pszczoły są bardzo łagodne, przy większości prac pasiecznych, szczególnie wiosną możliwa jest praca bez dymu. W czasie przeglądu zachowują się spokojnie, są mało ruchliwe, dobrze trzymają się plastra.

Oprócz własnej linii Maja utrzymywane są inne linie pszczoły rasy kraińskiej pochodzące z Austrii i Niemiec oraz pszczoły rasy kaukaskiej o symbolu WGJ.