Porady na miesiąc listopad

W niniejszych rozważaniach zajmiemy się zbytem produktów przez pszczelarza w sprzedaży tzw. bezpośredniej. Dlaczego w ogóle mówimy o sprzedaży przez producenta w warunkach kiedy producent jest od produkowania a handlowiec od sprzedawania.

Pszczelarz może sprzedawać swoje produkty po ich przygotowaniu i rozlaniu do opakowań jednostkowych. Mogą to być różnego rodzaju targi, jarmarki oraz we własnym gospodarstwie, lub założonym przez siebie sklepie. Oferowane produkty oprócz odpowiedniej jakości muszą być atrakcyjnie zaprezentowane, a sprzedawca musi odznaczać się dużą cierpliwością i wiedzą na temat wartości odżywczej i leczniczej produktów pszczelich, oraz sposobów ich pozyskiwania. Powinien również zachować ciągłość sprzedaży, czyli posiadać określone produkty, na które jest popyt przez cały rok, aby klient nie szukał ich u innych sprzedawców.

Podstawowe zalety sprzedaży bezpośredniej to możliwość zasięgnięcia przez klienta informacji o produkcie ,,u źródła”, czyli u pszczelarza, który zajmuje się jego pozyskiwaniem. Powinien on być na tę ewentualność przygotowany i chętnie udzielać informacji oraz porad, a także znać ciekawostki pszczelarskie, które zainteresują klienta.

Kolejną zaletą jest możliwość rozbudzenia przez sprzedającego zainteresowania produktami pasiecznymi, a tym samym zwiększenie popytu na nie. Rozmawiając z konsumentem, pszczelarz może doradzić mu wybór produktu, który będzie najbardziej odpowiedni dla niego. Zaproponować artykuł którego konsument jeszcze nie zna, spowodować że klient poinformuje o nim znajomych i zachęci do jego kupna. Dzięki bezpośredniej, szczerej rozmowie buduje się i umacnia zaufanie do oferowanych produktów.

Sprzedaż bezpośrednia daje pszczelarzowi możliwość elastycznego reagowania na zmiany cen, wynikające z inflacji, popytu i podaży, braku określonej odmiany lub asortymentu. Może on też uzyskiwać wysoką cenę wyrobów w zależności od zapotrzebowania na nie, kosztów rozlewu i przetwarzania oraz cen dyktowanych przez konkurencję. Ma również możliwość indywidualnego promowania produktów. Polega ona na obdarowywaniu kupującego niewielkimi próbkami miodu, czy też innych produktów np. wyroby z wosku . Niekiedy kupujący chce, by udowodniono mu, że nabywany przez niego produkt nie jest zafałszowany. Bezpośredni kontakt z klientem jest więc ważny, chociażby dlatego, że u wielu konsumentów istnieją z zasady wątpliwości co do jakości miodu. Często pytają czy aby ten miód jest prawdziwy?. Skąd się to bierze przecież miód powinien być tylko prawdziwy. Za pomocą mocnych argumentów i fachowej wiedzy możemy upewnić ich o wysokiej jakości naszych produktów. Dlatego korzystnie jest sprzedawać produkty we własnej pasiece. Trzeba się jednak liczyć z pewnymi kosztami i nakładami pracy. Pszczelarz ponosi ponadto pewne ryzyko, ale opłaci się ono, gdyż uzyskana cena rekompensuje włożoną pracę i środki.

Ten sposób zbytu opanowany został w wielu krajach my się dopiero uczymy, musimy się szybko nauczyć z korzyścią dla nas producentów i konsumentów. Na dzień dzisiejszy pojedynczy producent nie ma wpływu na politykę cenową. Ma jednak wpływ jak sprzeda swój produkt i za ile. Jednym z działań jest sprzedaż bezpośrednia, która może przynieść zadowalającą zapłatę za produkt. Innym sposobem wpływu na cenę jest konsolidacja producentów w organizacjach i związkach.
Dzisiaj w pojedynkę naprawdę trudno, dlaczego jednak tak słabo idzie nam z łączeniem się w większe podmioty.

Oczywiście wszystkie działania wymagają zaangażowania i dodatkowej pracy, ale kto chce się zajmować tą profesją musi o tym wiedzieć.

Na koniec musimy pamiętać że handel to pewna gra, nie możemy jednak zapomnieć że klient to nasz pan i że klient ma zawsze rację, nawet wtedy jak jej nie ma.