Maj - miesiąc obfitości kwiatów

Maj najpiękniejszy miesiąc w roku, miesiąc zakochanych, pełni wiosny i wreszcie dużej ilości kwiatów. Najbardziej kolorowy miesiąc, mieniący się przede wszystkim barwą kwiatów, niosący w sobie optymizm budzącego się życia i nadzieję razem z rozwijającą się przyrodą.

W pasiece miesiąc równie piękny co pracowity. W tym miesiącu pojawia się pierwszy miód a jeżeli nie to trwają intensywne prace przygotowawcze do wykorzystania pierwszych wiosennych pożytków towarowych.

Obfitość pożytku majowego stanowią przede wszystkim:
- kwitnące sady
- mniszek lekarski
- rzepak ozimy
- kwitnące poszycie lasów mieszanych
- w końcu miesiąca zakwitają łąki, maliniaki i robinia akacjowa.

W maju kwitnie przeważająca ilość roślin miododajnych, dlatego dla pszczół jest to bardzo ważny czas, powinien być wykorzystywany nie tylko na rozwój ale i na produkcję miodu. W tym miesiącu pszczoły mają z czego produkować miód, barierą może być ilość robotnic zdolnych do pracy oraz często występujące niekorzystne warunki pogodowe.

W miesiącu maju rodziny nie zawsze są przygotowane na zbiór miodu, jest to czas stosunkowo wczesny, rodziny pszczele nie zawsze osiągają zdolność do zbioru miodu towarowego.

Przypomnijmy, żeby pożytek był właściwie wykorzystany na produkcję miodu muszą być spełnione pewne warunki, oto one:
- dobra kondycja i siła rodzin pszczelich,
- odpowiednia ilość pszczół lotnych do pracy w polu,
- przewaga czerwiu krytego nad otwartym.

W pszczelarstwie maj jest bardzo ważnym miesiącem, decydującym o przebiegu produkcji w całym sezonie. W tym miesiącu rozpoczyna się wychów matek pszczelich, pojawia się pierwsza fala nastroju rojowego, czasami wychodzą roje. Miesiąc maj dla silnych i zdrowych rodzin jest czasem szczytowego okresu rozwoju.

W tym miesiącu w pierwszej jego połowie następuje wymiana pszczoły zimowej na pszczołę młodą wiosenną. Okres ten charakteryzuje się silnym wzrostem siły rodzin pszczelich. Rozbudowywane są gniazda pszczele, dlatego nie można spóźnić się z dokładaniem plastrów.

Ciasnota może być przyczyną zahamowania rozwoju rodziny a w dalszej kolejności przedwczesnym nastrojem rojowym.

W pierwszej połowie maja poszerzania gniazd dokonujemy raczej ostrożnie, staramy się nie rozbijać kuli czerwiu. Z chwilą pojawienia się intensywnego pożytku co wiąże się z tzw. pobielaniem plastrów, możemy poszerzać gniazda węzą.

Przy prowadzeniu gospodarki wędrownej w miesiącu maju wywozi się pszczoły na plantacje rzepaku ozimego. Roślina ta w sprzyjających warunkach może dostarczać dużego wziątku towarowego dlatego pszczelarze chętnie korzystają z tego pożytku.

W miesiącu maju rolnicy i ogrodnicy prowadzą intensywne opryski upraw środkami chemicznymi przeciwko chorobom i szkodnikom. Pomimo wzrastającej świadomości od czasu do czasu zdarza się wytrucie pszczół lub częściej podtrucie które jest trudne do udowodnienia, a wpływa w widoczny sposób na siłę rodziny i jej rozwój. Stosowanie chemii w rolnictwie jest nieuniknione, środki są coraz doskonalsze, a pomimo tego występują problemy z właściwym ich stosowaniem. Dlatego w akcji uświadamiającej powinni uczestniczyć również pszczelarze, poprzez swoje związki i organizacje, które będą monitorować i przypominać o występujących zagrożeniach dla pszczół, przy niewłaściwym stosowaniu środków ochrony. Przy dobrej woli i przestrzeganiu zasad stosowania nie stwarzają one zagrożenia dla pszczół.

Pszczelarze prowadzący pasieki wędrowne powinni uwzględniać w swoich działaniach chemiczną ochronę roślin i wywozić pszczoły po uzgodnieniu z właścicielem plantacji. Przy drobnych plantacjach z wywozem pszczół zbytnio się nie śpieszyć, gdyż opryski bywają w różnym czasie i trudno je uzgodnić z wieloma gospodarzami.

Pożytki majowe należą do wczesnych i jak dotychczas są w minimalny sposób wykorzystywane przez pszczoły na zbiór miodu towarowego. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że po zimowli rodziny nie osiągnęły jeszcze odpowiedniej siły, aby były w stanie znosić więcej miodu niż potrzebuje wykarmienie gwałtownie wzrastająca ilość czerwiu.

Gwarancją wykorzystania pożytku majowego jest zimowanie odpowiednio silnych i w dobrej kondycji pszczół, gdyż to decyduje o sukcesie produkcyjnym w maju. Dość często pszczelarze wykonują różne zabiegi poprawiające strukturę rodziny w celu lepszego wykorzystania pożytku. Do nich będzie należeć prowadzenie gospodarki dwurodzinnej, względnie łączenie lotnych pszczół z 2-3 rodzin w jedną przed wczesnym pożytkiem. Robi się to poprzez tzw. naloty. W tym celu rodziny ustawiane są grupami po dwie lub trzy, a następnie lotne pszczoły nalatują na jeden po odstawieniu pozostałych.

Przy wykorzystywaniu pożytków towarowych nie możemy zapominać o magazynach na miód które musimy zapewnić pszczołom. Mogą to być puste plastry, dodatkowe korpusy lub nadstawki. W maju duży miód rzadko występuje, ale warto dołożyć starań aby pozyskać i ten mały. Warto ze względu na jego wartość, aromat i smak. Z tych względów jest na niego zapotrzebowanie, konsumenci lubią kupować miód majowy. A pszczelarz cieszy się i z tych niewielkich ale wczesnych zbiorów, jest to zwiastun następnych bogatszych i większych.